Onze projecten

AUTO-INDUSTRIE

PRODUCTIE EN PROCESSEN


KLANT
Duitse autobouwer.


UITDAGING Productie van accu’s voor een nieuw, 100% elektrisch voertuigmodel.

TECHNISCHE OMGEVING
  • Auto-industrie
  • Fabriek voor productie van accu’s
  • Elektrotechniek

UITVOERING
Met het oog op de ingebruikname van elektrische accu’s worden lektests en elektrische tests uitgevoerd door de eindklant. Onze ingenieur-consultants begeleiden de klantenteams bij het verbeteren van de testprocessen, de opvolging van de leveranciers en bij de analyse en het oplossen van de problemen bij de productie.

STUDIE & DESIGN


KLANT
Onderaannemer in de eerste lijn in de auto-industrie.


UITDAGING
Ontwerp van uitlaatsystemen voor auto’s.


TECHNISCHE OMGEVING
  • Ontwikkeling van uitlaatsystemen
  • CATIA V5
  • PLM

UITVOERING
Gedurende 4 jaar werken de ingenieur-consultants van Abylsen samen met onze klant om verschillende uitlaatleidingen te ontwikkelen (meerdere fabrikanten/verschillende motoren en voertuigen). Vanaf de startfase tot de serieproductie waren de teams van Abylsen betrokken bij het mechanisch ontwerp, de convergentie van product en proces, en de systeemstudies.

EMBEDDED SYSTEMS


KLANT
Wereldleider in de productie van embedded systems.


UITDAGING
Het specificeren, implementeren, testen en documenteren van functies in softwareapplicaties volgens het V-model.


TECHNISCHE OMGEVING
  • Doors
  • Vector-tools

UITVOERING
AdBlue (een mengsel van water en ureum voor auto’s) heeft tot doel om de uitstoot van stikstofdioxide van dieselmotoren te verminderen. De ingenieur-consultants van Abylsen hebben embedded software ontwikkeld voor een controller van een doseerpomp voor Adblue voor bedrijfsvoertuigen. Ze waren vooral verantwoordelijk voor het overzetten van bestaande softwaremodules en de aanpassingen aan het nieuwe systeem. Vervolgens voerden ze alle testfasen uit.