Onze projecten

Energie

KWALITEIT & CONFORMITEIT


KLANT
Franse onderneming in de nucleaire sector.


UITDAGING
In een competitieve omgeving die om steeds meer kennis vraagt, hebben onze teams onze klant begeleid om de traceerbaarheid en conformiteit van de onderdelen van de kerncentrales te garanderen. 


TECHNISCHE OMGEVING
 • Bewerking, assemblage, laswerk en controle van onderdelen voor kerncentrales
 • Digitalisering van de documentatie in SAP

UITVOERING

 • Nazicht van productiedossiers
 • Nazicht van inspectieverslagen
 • Nazicht van SAP-bewegingen
 • Opleiding van de controleurs in het gebruik van de nieuwe informaticatools

ONTWERP


KLANT
Voor een van de wereldleiders in het ontwerp van turbines


UITDAGING
In een waterkrachtcentrale garandeert het snelheidsregelsysteem zowel de energieproductie als de veiligheid. Hiervoor worden meer en meer turbinepompen gebruikt om de schommelingen op te vangen in de vraag vanuit het elektriciteitsnetwerk.


TECHNISCHE OMGEVING
 • Waterkrachtcentrale
 • Automatische, mechanische vloeistofregeling
 • AutoCAD

UITVOERING
Onze ingenieur-consultants waren verantwoordelijk voor het ontwerpen van de snelheidsregelsystemen voor waterkrachtprojecten in het buitenland. Ze hebben de mogelijke vervanging bestudeerd van mechanische regelaars door digitale regelaars (realisatie van het bestek, elektriciteitsonderzoeken, bepaling van de afmetingen, projectbeheer).

TOEZICHT OP DE WERKEN


KLANT
Duitse fabrikant van windturbines.


UITDAGING
Een perfecte uitvoering van de werken garanderen conform de eisen van de klant.


TECHNISCHE OMGEVING
 • Hernieuwbare energie
 • Installatiewerken voor windturbines
 • MS Project, AutoCAD,
 • SAP (project systems)

UITVOERING
Realisatie van 15 windmolenparken – 96 windturbines voor een bedrag van ≥ 225 miljoen euro
Onze ingenieur-consultants waren verantwoordelijk voor het volledige toezicht op de duur, de kwaliteit en de kosten van bij de voorbereidingsfase tot de finale oplevering van de werken:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare wegenwerken, de elektrische verbinding tussen de windturbines, en de bouwkunde en bouw van platformen voor kranen en opslag
 • Management van de teams, technisch en financieel beheer van de projecten
 • Projectvoorbereiding (wegenbouw, civiele bouwkunde, logistiek, plaatsing van de turbines), projectuitvoering, beheer van de onderaannemers, toezicht en coördinatie van alle bouwwerken, controle op conformiteit, …