Onze projecten

Life Sciences

PROCESSEN


KLANT
Wereldleider in de gezondheidssector, gericht op de behoeften van de patiënten.


UITDAGING
Ontwikkeling van oplossingen voor continue verbetering van het fabricageproces.


TECHNISCHE OMGEVING
 • Processen
 • Diverse leidingen en netwerken
 • Constructie

UITVOERING
De teams met consultants van Abylsen hebben een nieuwe productielijn van farmaceutische capsules uitgestippeld en geïnstalleerd. Hiervoor hebben ze de inrichting moeten wijzigen, vergroten of aanpassen van de site en van bepaalde winkels/werkplaatsen, en de verschillende werkfases moeten beheren tot aan de opstart van de productie.

MEDISCHE APPARATUUR


KLANT
Wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van oplossingen voor toediening van medicijnen voor de farmaceutische en biotechnologische industrie.


UITDAGING
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het mechanische gedeelte van een inhalator.


TECHNISCHE OMGEVING
 • Kunststoffenverwerking
 • Farmaceutica
 • SolidWorks

UITVOERING

 • Falingstoestandanalyse en kritische-effectenanalyse (FMECA)
 • Voorstellen van oplossingen
 • Innovatie

 

 • Tolerantiestapel
 • Aanmaken en valideren van testprotocollen
 • Root cause analysis
 • Mechanische simulatie/Materiaalweerstand

AUTOMATISERING


KLANT
Internationaal laboratorium in de gezondheidssector (vaccins).


UITDAGING
Ontwikkeling en invoering van de automatisering van een productielijn voor celcultuur.


TECHNISCHE OMGEVING
 • Machines
 • GMP-normen

UITVOERING
De teams van consultancybureau Abylsen kregen de kans om dit project van bij het begin aan te sturen:

 • Realisatie van het basis- en het detailontwerp
 • Ontwerpen van de specificaties en aanbesteding
 • Keuze van de leveranciers
 • Opvolging van de leveranciers tijdens de ontwikkeling, gevolgd door de realisatie van de FAT’s
 • Uitrol van de verschillende validatiefases ter plaatse: SAT en IQ/OQ
 • Finale controle en overdracht van het project naar de teams van de eindklant.