Onze projecten

Luchtvaart - Ruimtevaart - Defensie

Vluchtsimulatoren


KLANT
Leverancier van simulatoren voor de strijdkrachten en de luchtvaartmaatschappijen.


UITDAGING
Productie en installatie van vluchtsimulatoren voor de Rafale.


TECHNISCHE OMGEVING
  • Ontwikkeling, productie, integratie en validatie van de vluchtsimulatoren voor de Rafale.
  • Defensienormen
  • Modelvorming in CATIA V5

UITVOERING
Om de pilootopleiding voor de Rafale continu te verbeteren, heeft onze klant centra opgericht met vluchtsimulatoren. De ingenieur-consultants van consultancybureau Abylsen waren betrokken van de beginfase van de productie tot aan installatie van de simulatoren. Ze zorgden voor het volledige projectbeheer, waaronder de opvolging van de leveranciers en onderaannemers en de opvolging van de productie en de logistiek. Ze waren ook verantwoordelijk voor de volledige testfase voor de definitieve lancering van het project bij de eindklant.

ADDITIVE MANUFACTURING


KLANT
Marktleider in de productie van machines en systemen voor 3D-metaalprinten.


UITDAGING
Installatie en opstart van machines voor additive manufacturing.


TECHNISCHE OMGEVING
  • Installatie van machines voor additive manufacturing
  • Metaalhoudende materialen
  • ISO-certificering

UITVOERING
Gedurende meer dan een jaar waren onze consultants verantwoordelijk voor de installatie en het opstarten van de machines voor additive manufacturing. Naast het technische aspect van deze opdracht speelden onze teams ook een cruciale rol voor de toekomstige gebruikers van de machines (creatie van trainingsmodules voor de besturing en het onderhoud van de machines). Ze hebben ook de opstartprocedures geformaliseerd en gestandaardiseerd zodat deze conform zijn en in aanmerking komen voor de ISO9001-certificering van de onderneming.

ONDERZOEK EN ONTWERP


KLANT
Internationale hightech-toeleverancier die actief is in het luchtvaartsegment.


UITDAGING
Onderzoeksproject voor de voorste lagerbehuizing van een turbojet.


TECHNISCHE OMGEVING
  • Ontwerp
  • Berekening

UITVOERING
Gedurende 3 jaar waren de teams met consultants van Abylsen betrokken bij het onderzoek en de haalbaarheid van een nieuw ontwerp en nieuwe functies voor een lagerbehuizing. Ze hebben de plaatsing van een nieuw afdichtingssysteem bestudeerd en de integratie van een bevestigingssysteem voor de roterende elementen in die behuizing: onderzoek voor de bepaling van de afmetingen, naleving van technische specificaties, traceerbaarheid, …