Onze projecten

SPOORWEGEN/INFRASTRUCTUUR/BOUWSECTOR 

ONDERZOEKEN


KLANT
Wereldleider in personenvervoer en goederenlogistiek.


UITDAGING
Beantwoorden aan de problemen met de spoorweginfrastructuur na onderzoeken die zijn uitgevoerd bij projecten in Parijs.


TECHNISCHE OMGEVING
 • AutoCAD + Epure + AutoTURN
 • spoorwegengeometrie

UITVOERING

 • Uitvoering van een installatiedossier voor het vrijmaken van een doorgang bij het station van Clamart
 • Ondersteuning voor de realisatie van een vooronderzoek voor de bouw van spoorwegbruggen in Bonneuil-sur-Marne
 • Studies voor het opwaarderen van stations voor de ontvangst van nieuwe apparatuur voor het Franse SDMR-project (Schéma Directeur du Matériel Roulant)
 • Bochtstudies voor het ontwerpproject voor de bouw van en gebouw bij het Technicentre Sud-Est Européen

Civiele bouwkunde


KLANT
Frans overheidsbedrijf voor stadsvervoer.


UITDAGING
Het coördineren van projectmanagementopdrachten (in 7 stations) voor het verbindingsproject met lijn 15 Zuid van de Grand Paris Express.


TECHNISCHE OMGEVING
 • Infrastructuur voor stadsvervoer
 • Civiele bouwkunde

UITVOERING

 • Algemene coördinatie van de aannemers (technische coördinatie, beoordelen inputdata en deliverables, financiële opvolging, …)
 • Definitie en opvolging van de technische interfaces tussen particuliere opdrachten en tussen opdrachten voor werken
 • Management van het onderzoek over wijzigingsfiches en projectrisico’s
 • Organisatie, beheer en controle van de documentatie in het aannemerssegment

Management en planning


KLANT
Leider in de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering.


UITDAGING
De technische haalbaarheid evalueren van de uitbreiding van verschillende metrolijnen in Frankrijk.


TECHNISCHE OMGEVING 
Engineering van zwakstroom in de spoorwegsector.


UITVOERING

In het kader van de uitbreiding van verschillende metrolijnen waren de teams van Abylsen verantwoordelijk voor de realisatie en de kwaliteit van het bestek voor de prestaties van de onderaannemers met het oog op het starten van de verschillende werven. Ze waren ook betrokken in de eerste fase van het doorgeven van de behoeften aan de leveranciers en de opvolging van de materiaalbestellingen.