DE ABYLSEN GROEP

Wie zijn wij?

Sinds 2005 verkennen we bij Abylsen, als advies- en ingenieursbureau voor de industrie en de tertiaire sector, nieuwe innovatiegebieden om onze doelstellingen te bereiken die we delen met onze medewerkers, onze partners en de rest van de wereld.

We geloven dat waardecreatie collectieve intelligentie vereist. We zijn altijd op zoek naar nieuwe perspectieven, een andere invalshoek. We wijken van de gebaande paden af om innovatieve, gedurfde en op maat gemaakte oplossingen te creëren om aan de prioriteiten van onze klanten te voldoen.

Free to explore

DAAR WAAR INTUÏTIE ONS BRENGT

De passie om te verkennen heeft ons één ding geleerd: innovatie is niet gecentraliseerd, noch centraliseerbaar. Het is een vrij elektron, een intuïtie die hier en daar opduikt en zich voedt met de essentie van een gebied, zijn realiteit, de lokale en culturele eigenheid ervan.

Daarom is het essentieel dat onze teams zich vestigen in het hart van onze innovatiegebieden, in 6 landen: Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Italië.

LÀ OÙ L’INTUITION NOUS PORTE

La passion d’explorer nous a appris une chose : l’innovation n’est ni centralisée, ni centralisable. C’est un électron libre, une intuition qui émerge ici et là, se nourrissant de l’essence d’un territoire, de ses réalités, de ses spécificités locales et culturelles.

C’est pourquoi il est primordial pour nos équipes d’être implantées au cœur de nos territoires d’innovation, dans 6 pays : en France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse et Italie.

DE AFGELEGDE WEG

2005

Vier ondernemers volgen hun gemeenschappelijke intuïtie door kantoren op te richten in Lyon, Parijs en Metz en zo de basis te leggen van wat de Abylsen Groep zal worden.

2005-2010

Er worden 7 kantoren geopend in Frankrijk.

2011

De Groep Abylsen vestigt zich in België.

2012

De groep heeft 10 vestigingen en genereert een omzet van 60 miljoen euro.

2015

De groep heeft 14 vestigingen en genereert een omzet van 75 miljoen euro.

2018

Sinds 2018 hebben gespecialiseerde dochterondernemingen zich aangesloten bij het Abylsen-avontuur. Zij zijn echte aanjagers van lokale verandering en economische ontwikkeling.

2021

transformatiejaar voor Abylsen, grens van 2000 medewerkers gepasseerd, opening van een nieuwe dochteronderneming in Italië, overname van 2 nieuwe vestigingen

DE AFGELEGDE WEG

medewerkers innoveren
door heel Europa.
0
miljoen euro omzet in 2021.
0
vestigingen (28 kantoren en 14 nevenvestigingen).
0
vestigingen (28 kantoren en 14 nevenvestigingen).
0

WE VERKENNEN SAMEN

Vrij baan voor grote ideeën.

Ontdek de projecten die de technologie vooruithelpen in onze 8 innovatiegebieden.

LUCHTVAART - RUIMTEVAART - DEFENSIE

AUTO-INDUSTRIE

BANKING – FINANCE – VERZEKERING

energie

SPOORWEGEN - INFRASTRUCTUUR - BOUW

ZWARE INDUSTRIE

IT - Telecom

Life sciences

Onze waarden

Intuïtie concreet gemaakt

De beste ideeën ontstaan niet altijd in een vergaderzaal.

Intuïtie gaat over gevoel, afwijken van de gebaande paden, iets nieuws beginnen. Als we verschillende wegen bewandelen, onszelf stimuleren en uiting geven aan onze inspiratie, ontstaan er geweldige ideeën. Door bij alles wat we doen lef te tonen, laten we het innovatievermogen van de Abylsen Groep tot uiting komen.

01

02

Vol overgave ontdekken

Het is niet altijd de kortste weg die leidt naar succes.

Vooral op het gebied van technologie en innovatie. Wij moedigen ontdekkingsdrang en nieuwsgierigheid aan. We willen onbekende paden verkennen. We verleggen onze grenzen en laten ons leiden door onze passie. We laten ons inspireren door iedere tocht die we maken, totdat we de efficiëntste en beste route hebben gevonden.

Verantwoorde vrijheid

Onze methode is om vrij te blijven.

Bij Abylsen creëren we een omgeving waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Het is deze vrijheid die ervoor zorgt dat werknemers het beste uit henzelf kunnen halen en kunnen opbloeien om zo dag in dag uit ingenieuze, verrassende oplossingen te kunnen leveren die echt waarde toevoegen.

03

04

Samenwerken en leren

Samen komen we verder.


We geloven dat collectieve intelligentie ons verder brengt. Iedereen draagt zijn steentje bij, met zijn eigen cultuur, talent en expertise. In deze gemeenschappelijke dynamiek van co-constructie, uitwisseling en transparantie bouwen we een deugdzaam ecosysteem op voor de Abylsen Groep, voor onze medewerkers en natuurlijk voor onze partners.

Onze waarden

Onze dochterondernemingen

Sinds 2018 heeft Abylsen zich ontwikkeld door de overname van 7 gespecialiseerde dochterondernemingen.

Door de integratie van deze merken heeft de Groep zijn aanbod in Frankrijk, België en Nederland en zijn professionele expertise versterkt.

Samen met zijn dochterondernemingen verkent de Groep voortdurend nieuwe innovatiegebieden, met name op het gebied van life sciences, netwerkinfrastructuren, digitale transformatie en nieuwe werkmethodes.

MVO-initiatieven

Om ervoor te zorgen dat de wereld van morgen eruit ziet zoals we dat willen, moeten we vandaag actie ondernemen voor duurzame groei. Groei die steunt op het beste lokale talent, en vooral een verantwoorde groei, door meer betekenis te geven aan de doelen die we delen met onze medewerkers, partners en klanten.

MVO-initiatieven

Om ervoor te zorgen dat de wereld van morgen eruit ziet zoals we dat willen, moeten we vandaag actie ondernemen voor duurzame groei. Groei die steunt op het beste lokale talent, en vooral een verantwoorde groei, door meer betekenis te geven aan de doelen die we delen met onze medewerkers, partners en klanten.

Onze teams en medewerkers zetten zich elke dag concreet in voor onze aanpak van maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen. Deze aanpak wordt erkend, want de Abylsen Groep haalde in 2021 opnieuw de Zilveren EcoVadis-rating, als een van de 30% best scorende bedrijven ter wereld, en ondertekende het Global Compact van de Verenigde Naties.

arrow

ONZE PRIORITEIT, UW GEZONDHEID

Notre-prio-votre-sante-1000
Bij Abylsen stellen we alles in het werk om onze medewerkers een bevredigende, gezonde en veilige werkomgeving te bieden, door ons aan te sluiten bij het MASE-netwerk voor hun gezondheid en veiligheid en door een beter risicobeheer om te streven naar nul arbeidsongevallen (ISO 45001-standaard). Abylsen is trots op de toekenning van het label Happy Index At Work 2021 voor levenskwaliteit op het werk. Deze accreditatie is gebaseerd op drie indicatoren: de respons van de medewerkers, de algemene score die Abylsen krijgt en de aanbevelingsscore van het bedrijf.
arrow

NETTO-NUL-DOELSTELLING

Objectif-zero-impact-1000
Wij zijn dagelijks bezig met de bewustmaking van onze medewerkers en het opbouwen van een ecologisch verantwoorde cultuur bij Abylsen – uitdagingen, solidariteitsacties, opleiding over goede praktijken, enz. – om onze impact, ons afvalbeheer en onze CO2-uitstoot op korte, middellange en lange termijn te verbeteren. Dit grondige werk wordt erkend door de ISO 14001-certificering voor milieubeheer.
arrow

INTERNATIONALE OPENHEID

Ouverture-Internationale-1000
Wij zijn ervan overtuigd dat een grote creatieve rijkdom voortkomt uit een grote verscheidenheid aan profielen om ons heen. Iedereen brengt zijn cultuur, talent en expertise mee. Wij zijn er trots op dat wij meer dan 50 nationaliteiten in de Groep hebben. Deze culturele dynamiek vormt de basis voor de grote ideeën van morgen.
arrow

PERMANENTE EDUCATIE

Consulting-700
Bij Abylsen willen we samen met onze medewerkers groeien door hen een echt carrièreplan aan te bieden, door permanente educatie en het verwerven van nieuwe vaardigheden te stimuleren via specifieke programma’s en door vakoverschrijdende expertise aan te moedigen, zodat persoonlijke ontplooiing de drijvende kracht blijft achter professionele ontwikkeling.