In een wereld waarin we nog te vaak met de stroom meegaan, verkent Abylsen al meer dan 15 jaar nieuwe horizonten.

Onze ingenieurs verkennen dagelijks nieuwe innovatiegebieden in de industriële en tertiaire sector en ontwikkelen innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde om het succes van onze partners te bevorderen.
Bij Abylsen bedenken we geavanceerde technologieën en hun toepassingen die onze manier van denken, werken en leven grondig zullen veranderen. Vooral op innovatiegebieden die van strategisch belang zijn voor onze toekomst.
De sectoren luchtvaart, ruimtevaart en defensie zijn de drijvende krachten achter wereldwijde innovatie. Ruimteonderzoek, ruimtetoerisme en het beheer van hulpbronnen zijn uitdagingen waar de mensheid mee te maken krijgt en waarvoor technologieën moeten worden bedacht die ons allemaal verder zullen brengen.
De auto-industrie maakt momenteel een (r)evolutie door om over te stappen op elektrische en autonome voertuigen. Laten we de mobiliteit van morgen blijven uitvinden.
De digitale economie heeft een hoge vlucht genomen. Traditionele spelers in de financiële sector moeten in rap tempo hun producten en diensten aanpassen om in de race te blijven.

De energiesector staat centraal in de grootste uitdaging van onze tijd: het hoofd bieden aan de exponentiële vraag in een context van klimaatcrisis en toenemende schaarste van grondstoffen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd rijp is om de spoorwegen en de bouwsector, en meer in het algemeen onze infrastructuur, te optimaliseren om onze relaties met mobiliteit en de regio’s te optimaliseren.
Om te kunnen blijven concurreren moet de zware industrie drie grote uitdagingen aangaan: minder vervuilend worden, kosten besparen en automatiseren.
De digitale revolutie is in volle gang. Een succesvolle transitie vereist betrouwbare, goed functionerende en geavanceerde technologie om in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen op het gebied van opslag, prestaties en cybersecurity.
Biowetenschappen richten zich op de meest boeiende materie: levende organismen. De totstandbrenging van een biofarmaceutisch complex dat innovatief en responsief is op het gebied van onderzoek-, productie- en distributiemogelijkheden wordt de grootste uitdaging van de volgende eeuw, voor onze toekomst en die van ons hele ecosysteem.

ONZE PROFESSIONELE EXPERTISE

arrow

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

r_et_d-700
Om ons de toekomst voor te kunnen stellen, moeten we eerst een beter heden plannen. Bij Abylsen beschikken we over de nodige expertise en middelen om u te begeleiden bij de implementatie van grootschalige O&O-projecten: van het analyseren van uw behoeften en ontwikkelen van uw producten of diensten tot de test- en validatiefase.
MEER INFORMATIE
arrow

PRODUCTIE EN OPERATIONS

Production-et-operations-700
Innovatie is goed. Knowhow is nog beter. Daarom helpen onze consultants bij het optimaliseren van uw processen en productiemiddelen in de hele waardeketen: industrialisering, kwaliteitscontrole, inkoop en logistiek, hulpbronnenbeheer, ontwerp en bouw van gebouwen, maar ook het naleven van marktstandaarden.
MEER INFORMATIE
arrow

Digitaal

digital-700
Een succesvolle digitale transitie betekent klaar zijn voor morgen. Of u nu uw processen wilt optimaliseren, uw productiviteit wilt verhogen of wilt kiezen voor betere technologieën, de teams van Abylsen leiden u door de digitale jungle: PMO, IS, agility en inzet van software, IT-infrastructuren, cybersecurity, …
MEER INFORMATIE
arrow

Consulting

Consulting-700
Om te veranderen, moeten we de situatie eerst vanuit een ander perspectief bekijken. Een audit, diagnose, begeleiding bij verandering, nieuwe werkmethodes … De teams van Abylsen begeleiden u van de strategische definitie tot de uitvoering van uw projecten.