Aéro, spatial, défense

Inleiding

De sectoren luchtvaart, ruimtevaart en defensie zijn de drijvende krachten achter wereldwijde innovatie. Ze moeten innoveren, de nodige technologieën ontwikkelen en tegelijk hoge productiesnelheden halen.

Ruimteonderzoek, ruimtetoerisme en het beheer van hulpbronnen zijn uitdagingen waar de mensheid mee te maken krijgt en waarvoor technologieën moeten worden bedacht die ons allemaal verder zullen brengen.

DE UITDAGINGEN VAN LUCHTVAART, RUIMTEVAART EN DEFENSIE

Deadlines en innovatie: de nieuwe drijfveren van de sector

7-8 ans

De orderboekjes van de luchtvaartindustrie vertegenwoordigen 7 tot 8 jaar productie.

67 %

van de managers in de luchtvaart-, ruimtevaart- en defensiesector zegt dat ze al kunstmatige intelligentie hebben geïmplementeerd binnen hun bedrijf.

400 000

parameters worden door een A350 permanent geregistreerd; dat is 250 GB aan gegevens per vlucht.

-50 %

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie wil dat de CO2-uitstoot in 2050 met vijftig procent is gedaald.

De drie grote trends

De luchtvaartsector wordt geconfronteerd met drie grote industriële trends die onze manier van ontwerpen, produceren en vliegen veranderen. De komst van nieuwe, zogenaamde baanbrekende technologieën in het productontwerp, de digitalisering en evolutie van boordelektronica en de globalisering van industriële patronen.

Het verkeer wordt drukker en diverser

Tegen 2050 zal het luchtverkeer naar verwachting verachtvoudigen, met 16 miljard passagiers per jaar. Bovendien zal de komst van VTOL (verticale start- en landingsluchtvaartuigen) de komende jaren de commerciële luchtvaartsector volledig veranderen, met een markt van 500 miljard dollar.

Intelligentie op de grond aan boord

De digitalisering van de boordtechnologieën verhoogt de veiligheid aan boord en op de grond, met name door de automatisering van vluchtfuncties, de traceerbaarheid van onderdelen en de exploitatie van AI en gegevens.

De actiegebieden van Abylsen

 • Specificaties / Eisen
 • Ontwerp
 • Modellering
 • Digitale simulatie
 • Ontwikkeling (mechanica, elektronica, software, …)
 • IVVQ (Integratie Validatie Verificatie Kwalificatie)
 • Productie – Assemblage – Methodes – Gereedschap
 • Industrialisering van nieuwe producten
 • Uitwerken en verbeteren van processen en normen
 • Opstellen van productiebestanden en aanwijzen van de benodigde apparatuur
 • Industriële automatisering en dataverwerking
 • Kwaliteit: Project/Product/Proces/Normen
 • Projectbeheer: planning, risicobewaking
 • naleving van kwaliteit/kosten/termijn
 • Aankopen
 • Supply Chain: toelevering en opslag
 • Planning, stroomoptimalisatie

Onze casestudy’s

Vluchtsimulatie

Additieve productie

Studie en ontwerp

Ons aanbod

Bij Abylsen gaan we met passie en efficiëntie verder om ingenieuze oplossingen te ontwikkelen en in te spelen op de operationele uitdagingen en prestaties van onze klanten.

Ga mee op avontuur

Wij zijn voortdurend op zoek naar de beste talenten om onze expertise te versterken. Evolueren binnen de Abylsen Groep betekent profiteren van een dynamische en stimulerende omgeving. Deze vrijheid is de garantie dat elke medewerker het beste uit zichzelf haalt en zich kan ontplooien in zijn projecten, carrière en binnen zijn team.

Wilt u mee op avontuur met Abylsen?